Rodo

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AE STEEL sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, adres e-mail: biuro@aesteel.eu, Sposoby kontaktu z Administratorem AE STEEL sp. z o.o. to: adres korespondencyjny, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce oraz adres e-mail: rodo@aesteel.eu. AE STEEL sp. z o.o. będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na usługi i produkty oferowane przez AE STEEL sp. z o.o. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

  1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art.6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez AE STEEL sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów AE STEEL sp. z o.o. – wskazane w art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest z celami ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

aesteel logo

AE Steel Sp. Z O.O.
e-mail: biuro@aesteel.eu
tel: 691 102 510

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Polska

KRS: 0000645819
NIP: 9591979700
REGON: 365821381