Zalety
Zalety
Zalety

 

 

OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE DO DOKŁADNEJ DETEKCJI I IDENTYFIKACJI RODZAJU PROCESÓW DESTRUKCYJNYCH W ZBIORNIKACH STALOWYCH. TECHNOLOGIA OPARTA NA INNOWACYJNEJ METODZIE BADAŃ EMISJĄ AKUSTYCZNA Z WYKORZYSTANIEM BAZY WZORCOWEJ SYGNAŁÓW DESTRUKCYJNYCH.

 

ZALETY PRODUKTU

​​
REDUKCJA RYZYKA I KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH
NIEINWAZYJNA METODA
WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA
​WCZESNA I DOKŁADNA DETEKCJA USZKODZEŃ ZBIONIKÓW

 

 

​​​ZALETY PRODUKTUKONKURENCJA​AE STEEL
​BADANIA SĄ WYKONYWANE W WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH BEZ PRZERYWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
MOŻLIWOŚĆ BADAŃ JEDNORAZOWYCH JAK I MONITORINGU OBIEKTU/INSTALACJI W CZASIE RZECZYWISTYM
WCZESNA DETEKCJA PROCESÓW DESTRUKCYJNYCH
​JEDNOCZESNE WSKAZYWANIE LOKALIZACJI PROCESÓW DESTRUKCYJNYCH I USZKODZEŃ
​DOKŁADNE OKREŚLENIE RODZAJU PROCESU DESTRUKCYJNEGO

O NAS

CELEM NASZEJ FIRMY JEST STWORZENIE KOMPLEKSOWEJ POMOCY DLA NASZYCH KLIENTÓW  W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI STANU TECHNICZNEGO ZBIORNIKÓW STALOWYCH. NASZ WYSOKO WYKWALIFIKOWANY ZESPÓL TECHNICZNY I MENADŻERSKI UMOŻLIWIA W PEŁNYM ZAKRESIE REALIZACJĘ ZAPLANOWANYCH PRAC I USŁUG. W TYM CELU WYKORZYSTUJEMY NOWĄ, UNIKATOWĄ METODĘ DETEKCJI DŹWIĘKOWEJ. NASZ PRODUKT ODPOWIADA NA ISTOTNĄ POTRZEBĘ RYNKU PETRO CHEMICZNEGO JAKĄ JEST DOKŁADNA DIAGNOSTYKA ZBIORNIKÓW. DODATKOWO NASZA FIRMA SŁUŻY POMOCĄ W REALIZACJI PRAC EKSPERCKICH ORAZ WSPARCIA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE EMISJI AKUSTYCZNEJ. DZIĘKI NASZYM ROZWIĄZANIOM JESTEŚMY W STANIE ZAPROPONOWAĆ NASZYM KLIENTOM ZMINIMALIZOWANIE KOSZTÓW BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ZOPTYMALIZOWAĆ KOSZTY REMONTÓW I NAPRAW.

 

Firma AE Steel Sp. z o.o. 19 stycznia 2018 roku podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na projekt pilotażowy. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 089 219,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 00/100 groszy). Wkład Funduszu Europejskiego wynosi 799 680,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i 00/100 groszy). Projekt realizowany jest od 1 listopada 2017r, a jego celem jest osiągnięcie celu wymienionego w akapicie nr 1.

 

PISZĄ O NAS

 

Aktualności

05.12.2018

01.09.2018

Firma AE Steel została zaproszona na Międzynarodowe Forum Inwestycyjne do Skarżyska. W II dzień forum przedstawiliśmy nasz Start up w prelekcji pt.: „Przykład sukcesu firmy w modelu start up”.

Echo Dnia
III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

22.08.2018

Pierwsze badania na rurociągu gazowym mamy za sobą. Prototyp działa zgodnie z założeniami. Działamy dalej!

25.07.2018

Firma AE Steel uczestniczy w pierwszej edycji KPT World CUP na trawie zajmując 3 miejsce!!!

KPT World CUP 2018

13.07.2018

 Zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi informatycznej wykonania oprogramowania do sterowania urządzeniem do rejestracji sygnałów emisji akustycznej oraz do analizy danych pomiarowych.

Całe zapytanie dostępne pod adresem: Baza Konkurencyjności

20.06.2018

Dzięki uprzejmości Aeroklubu Kieleckiego w Masłowie, wykonujemy pomiary hangaru wykorzystując Emisję Akustyczną. Dziękujemy za wykazaną pomoc!

22.05.2018

Zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi techniczno-eksperckiej zestawienia urządzenia analizatora danych AE.

Całe zapytanie dostępne pod adresem: Baza Konkurencyjności

17.05.2018

Zapraszamy do złożenia ofert na wdrożenie w naszej firmie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

13.04.2018

Wraz z prof. Zbigniewem Ranachowskim udajemy się na zaproszenie Koła Naukowego „Konstruktor” Politechniki Warszawskiej do Płocka w celu czynnego uczestniczenia w badaniach laboratoryjnych. Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie!

 23.02.2018

W dniach 20-21 marca zostaliśmy zaproszeni na kolejne biznesowe spotkania w Krajach Beneluksu!

19.01.2018

AE Steel Sp. z o.o. mocno wchodzi w Nowy Rok dzięki podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO PW z PARP.

18.12.2017

Dzięki przeprowadzonym działaniom, nasz zespół wylatuje do Holandii w celu przeprowadzenia pierwszych testów za granicami Polski.

12.12.2017

Przeprowadzamy się do nowego biura. Zapraszamy na ul. Olszewskiego 6, do budynku Kieleckiego Parku Technologicznego.

30.11.2017

Wyniki konkursu:

W wyniku przeprowadzonego konkursu Dyrektorem Rozwoju został Pan Grzegorz Bednarski zamieszkały w Kielcach.

20.11.2017 

W związku z pozyskaniem dofinansowania firma AE Steel Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Rozwoju.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

KONTAKT